Adnoddau

Adnoddau
Mae murlun diweddaraf Dyffryn Nantlle yn cyfleu hanes adeilad Yr Orsaf o 1852 ymlaen 

Mae’r statws Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei ddefnyddio i adfywio a grymuso cymunedau llechi Gwynedd; rydym yn hyderus y bydd yn sbardun ar gyfer cyflogaeth, sgiliau, cyrchfannau gwell a gweithredu cymunedol.

Adnoddau

Adnoddau
Murlun diweddaraf Dyffryn Nantlle yn cyfleu hanes adeilad Yr Orsaf o 1852 ymlaen

Mae’r statws Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei ddefnyddio i adfywio a grymuso cymunedau llechi Gwynedd; rydym yn hyderus y bydd yn sbardun ar gyfer cyflogaeth, sgiliau, cyrchfannau gwell a gweithredu cymunedol.

Pobl Ifanc

young ambassador

Mae’n bwysig bod ein pobl ifanc yn cymryd diddordeb yn eu cynefin a’u hanes cyfoethog ac yn falch o’u treftadaeth unigryw yma yng Ngwynedd.

Elen Roberts

Body

Mae’r gwaith sydd wedi digwydd drwy’r Cynllun LleCHI wedi bod yn allweddol yn y broses o godi ymwybyddiaeth am pa mor arbennig ydy broydd ein chwareli. Mae yna egni newydd a chyffro wrth fynd ati i rannu ein hanesion, gyda rhai pobl a phlant yn dysgu o’r newydd am eu treftadaeth ac eraill yn cael blas ar gyfrannu eu syniadau i gynlluniau adfywio eu cymunedau.

Amgueddfa Lechi Cymru