Elen Roberts

Mae’r gwaith sydd wedi digwydd drwy’r Cynllun LleCHI wedi bod yn allweddol yn y broses o godi ymwybyddiaeth am pa mor arbennig ydy broydd ein chwareli. Mae yna egni newydd a chyffro wrth fynd ati i rannu ein hanesion, gyda rhai pobl a phlant yn dysgu o’r newydd am eu treftadaeth ac eraill yn cael blas ar gyfrannu eu syniadau i gynlluniau adfywio eu cymunedau.

Amgueddfa Lechi Cymru